Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Wspierania Konsumpcji
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2010-09-10 11:49:02
ostatnia zmiana: 2017-03-02 11:59:59
 
 
 

 1. Sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją następujących mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych w OT ARR:
  • „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych",
  • „Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych",
  • „Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach”,
  • „Owoce i warzywa w szkole”.
 2. Realizuje zadania związane z przygotowaniem do uruchomienia Programu dla szkół.
 3. Realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Dział Programów Szkolnych sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją w OT ARR mechanizmów:

 • „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”,
 • „Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”,
 • „Dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach”,
 • „Owoce i warzywa w szkole” (z wyłączeniem zadań realizowanych przez Dział Ewaluacji i Działań Edukacyjnych)

oraz realizuje zadania związane z przygotowaniem do uruchomienia Programu dla szkół w obszarze dostaw produktów mlecznych oraz owocowo - warzywnych.

 

Dział Ewaluacji i Działań Edukacyjnych realizuje zadania w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” związane z ewaluacją programu, działaniami edukacyjnymi, zatwierdzaniem podmiotów do realizacji działań promocyjnych oraz realizuje zadania związane z przygotowaniem do uruchomienia Programu dla szkół w obszarze ewaluacji i działań edukacyjnych oraz zatwierdzania podmiotów do realizacji działań promocyjnych.

Dział Pomocy Żywnościowej realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w obszarze dostaw artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich.

Dział Dystrybucji i Działań Towarzyszących realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w obszarze dystrybucji żywności i działań na rzecz włączenia społecznego.

 

Dyrektor: Wojciech BOGUTA, tel. (22) 376-79-94
Z-ca Dyrektora: Anna BISZ, tel. (22) 376-76-81
Z-ca Dyrektora: Edyta ZALEWSKA, tel. (22) 376-78-41

 • Kierownik Działu Pomocy Żywnościowej – Mariola CUBALA, tel. (22) 376-78-32
 • Kierownik Działu Dystrybucji i Działań Towarzyszących – Anna SIEJA-WASILEWSKA, tel. (22) 376-71-86
 • Kierownik Działu Programów Szkolnych – Joanna SIENNICKA, tel. (22) 376-77-91

 • Kierownik Działu Ewaluacji i Działań Edukacyjnych - Monika NIEWIAROWSKA, tel. (22) 376-75-09

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 10309
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53