Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Kontroli Technicznych
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Jaworowska-Jańczyk
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2004-03-15 17:14:02
ostatnia zmiana: 2016-06-04 09:03:11
 
 
 

Biuro Kontroli Technicznych odpowiada za prawidłowość funkcjonowania systemów kontroli technicznych wykonywanych przez Służby Techniczne ARR oraz inne jednostki, którym zadania zostały delegowane. W celu wypełnienia wymogów odnoszących się do działalności Służb Technicznych, wskazanych w art. 1, Rozporządzenia Komisji Nr 885/2006, BKT prowadzi nadzór poprzez koordynację oraz monitorowanie realizowanych kontroli technicznych. Odpowiada za bieżące wdrażanie do procesów kontrolnych zmian w prawodawstwie krajowym i UE, jak również dba o ich właściwe stosowanie. Współpracuje z innymi biurami merytorycznymi w zakresie opracowywania systemów kontrolnych oraz systemów informatycznych wspomagających procesy kontrolne.

W ramach Biura Kontroli Technicznych:

1) Dział Koordynacji realizuje następujące zadania:
a) koordynuje proces kontroli technicznych w odniesieniu do mechanizmów administrowanych przez Agencję, w tym:
- sporządza plan kontroli dla SKT na dany rok,
- przygotowuje upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych,
- koordynuje rotację kontrolerów pomiędzy SKT,
b) opracowuje, aktualizuje i archiwizuje dokumenty zawierające wskazówki metodyczne do przeprowadzania kontroli, w tym „Zasady przeprowadzania kontroli technicznych”,
c) przygotowuje i realizuje szkolenia tematyczne w zakresie realizowanych przez Agencję mechanizmów oraz udziela konsultacji pracownikom wykonującym kontrole techniczne,
d) przygotowuje projekty umów oraz zmian do umów na wykonywanie zadań delegowanych oraz współpracuje z komórkami organizacyjnymi JWZD w zakresie realizacji zadań,
e) prowadzi weryfikację merytoryczną sprawozdań z badań otrzymanych z JWZD w przypadkach opisanych w „Zasadach przeprowadzania kontroli technicznych”,
f) opracowuje roczne i miesięczne sprawozdania z realizacji zadań kontrolnych.

2) Dział Monitorowania realizuje następujące zadania:
a) monitoruje sposób wykonywania czynności kontrolnych, ich dokumentowania i zgodności postępowania kontrolerów z „Zasadami przeprowadzania kontroli technicznych”, w tym:
- opracowuje miesięczne plany zadań monitorujących,
- przeprowadza kontrole wspólne/powtórne z pracownikami SKT,
- realizuje i sporządza informacje z zadań monitorujących,
b) przedstawia propozycje zmian systemowych, mających na celu usprawnienie wykonywania kontroli technicznych,
c) prowadzi weryfikację merytoryczną dokumentów finansowo-księgowych przekazywanych przez JWZD,
d) przeprowadza wizytacje JWZD sprawdzające sposób wykonywania zadań delegowanych,
e) aktualizuje uprawnienia dotyczące dostępu do systemów informatycznych dla Służb Technicznych ARR,
f) uczestniczy w opracowywaniu rocznego i miesięcznych sprawozdania z realizacji zadań kontrolnych.Dyrektor: Michał ZIĘTARA
Z-ca Dyrektora: Małgorzata WIERCIŃSKA, tel. (22) 376-76-57


 • Kierownik Działu Koordynacji – Grażyna CZARNOCKA-KAPŁAN, tel. (22) 376-71-74
 • Kierownik Działu Monitorowania – Józef ŁUGOWSKI, tel. 22 376-76-05
 •  
   
     
   

  Wyświetleń strony: 9130
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53