Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Zespół Prasowy
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Dziewulska-Siwek
wprowadził: Tomasz Gąsiorowski w dniu: 2016-12-22 12:41:22
ostatnia zmiana: 2016-12-22 13:52:43
 
 
 

Zespół Prasowy

 • prowadzi działania mające na celu kreowanie i dbanie o pozytywny wizerunek Agencji, w ramach działań public relations;
 • prowadzi obsługę administracyjną kontaktów Agencji ze środkami społecznego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet);
 • przygotowuje, skierowane do środków społecznego przekazu, wystąpienia i oświadczenia, które będą w imieniu Agencji prezentowane przez Prezesa Agencji, Rzecznika Prasowego, którego obowiązki wykonuje Dyrektor Zespołu Prasowego, lub inną wyznaczoną osobę;
 • monitoruje ukazujące się w środkach społecznego przekazu publikacje i materiały dotyczące działalności Agencji, w tym dokonuje codziennego monitorowania mediów oraz przekazuje wybrane materiały do redakcji serwisu internetowego w celu zamieszczenia ich na stronach intranetowych;
 • uczestniczy w realizacji działań informacyjnych prowadzonych przez Agencję w środkach społecznego przekazu, w tym realizuje działania informacyjne zlecone przez komórki/jednostki organizacyjne Agencji, a także współpracuje z nimi w opracowywaniu materiałów przeznaczonych do publikacji, oraz w zakresie ich autoryzacji;
 • opracowuje i realizuje projekt wydatków (w ramach przyznanych środków finansowych) związanych z działalnością informacyjną Agencji w środkach społecznego przekazu;
 • nadzoruje zawartość strony internetowej oraz strony intranetowej Agencji, dba o ich aktualność oraz merytoryczną i językową prawidłowość zamieszczanych w nich treści, w tym celu m.in. redaguje teksty przekazywane do zamieszczenia przez komórki/jednostki organizacyjne Agencji;
 • prowadzi bazę mediów o zasięgu ogólnopolskim oraz mediów branżowych, utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami środków społecznego przekazu, zaprasza do ARR przedstawicieli mediów, pośredniczy w udzielaniu wywiadów przez przedstawicieli Agencji;
 • organizuje i prowadzi konferencje prasowe, sporządza oświadczenia prasowe, sprostowania prasowe i odpowiedzi w sprawach wymagających publicznego ustosunkowania się ze strony ARR,
 • planuje i organizuje kalendarz spotkań Kierownictwa Agencji z mediami, pośredniczy w udzielaniu wywiadów przez przedstawicieli Kierownictwa Agencji, przygotowuje także przemówienia i listy okolicznościowe dla Kierownictwa Agencji;
 • we współpracy z Biurem Zarządzania Kapitałem Ludzkim prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych i redakcji tekstów dla pracowników


Dyrektor: Karolina DZIEWULSKA-SIWEK, tel. (22) 376-76-13

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 657
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53