Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biuro Organizacji Rynków Rolnych
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Kowalczyk-Kaszewiak
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2015-10-05 08:47:38
ostatnia zmiana: 2017-06-13 15:25:15
 
 
 

Biuro Organizacji Rynków Rolnych

Do zadań Biura Organizacji Rynków Rolnych należy:

1. koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie następujących Ksiąg Procedur:

 • uznawanie grup i organizacji producentów,
 • uznawanie grup producentów rolnych i ich związków,
 • obsługa programów operacyjnych,
 • organizacja rynku mleka,
 • kwotowanie produkcji mleka,
 • monitorowanie umów na dostarczanie produktów rolnych

2. opiniowanie projektów aktów prawnych, a także inicjowanie zmian prawodawstwa w zakresie działania Biura,

3. raportowanie okresowych sprawozdań (m.in. do KE, MRiRW) wynikających z realizowanych zadań,

4. współpraca z OT ARR, ARiMR, MRiRW, MF oraz innymi instytucjami w zakresie mechanizmów realizowanych przez Biuro,

5. opracowywanie i aktualizacja ww. Ksiąg Procedur.

Dział Obsługi Rynków Rolnych

Do zadań Działu należy m. in.:

1. koordynowanie działań OT ARR wynikających z ww. Ksiąg Procedur dotyczących :

 • monitorowania zawierania umów nabycia produktów na rynku cukru i rynku owoców i warzyw oraz na innych rynkach z wyłączeniem rynku mleka i przetworów mlecznych,
 • uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw
 • uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw,
 • zatwierdzania zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw,
 • uznawania grup producentów rolnych,
 • uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

2.uznawanie związków grup producentów rolnych,

3.monitorowanie realizacji przez OT ARR rocznych planów kontroli na miejscu,

4. prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy administracyjnej, w przypadku współpracy transnarodowej uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń,

5. prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie na stronie internetowej ARR „Rejestru wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń”, a także „Rejestru związków grup producentów rolnych”,

6. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji wydanych przez Dyrektora OT ARR w zakresie grup producentów, organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz nieprzestrzegania obowiązku zawierania umów lub zawierania nieprawidłowych umów.

Dział Kontraktacji i Programów Operacyjnych

Do zadań Działu należy m. in.:

1. koordynowanie działań OT ARR wynikających z ww. Ksiąg Procedur dotyczących:

 • monitorowania zawierania umów nabycia produktów na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz na innych rynkach z wyłączeniem rynku cukru oraz rynku owoców i warzyw,
 • zatwierdzania „Programów operacyjnych” i ustalania wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokości pomocy finansowej
 • prowadzenia rejestru pierwszych podmiotów skupujących,
 • rozliczenia roku kwotowego 2014/2015, w tym w zakresie udzielonej producentom mleka pomocy polegającej na rozłożeniu należnej opłaty na raty.

2. przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji w zakresie obsługi programów operacyjnych,

3. opracowywanie informacji dotyczących wdrażania strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce zawierających ocenę sposobu jej wdrażania,

4. koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem kontroli krzyżowej z Biurem Rozwoju Rynku, Biurem Interwencji, z ARiMR, oraz innymi instytucjami realizującymi działania, które wchodzą w konflikt kontroli krzyżowej,

5. aktualizacja i udostępnianie na stronie internetowej ARR listy pierwszych podmiotów skupujących mleko surowe,

6. prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji wydanych przez Dyrektora OT ARR w zakresie programów operacyjnych, rozliczenia roku kwotowego 2014/2015, organizacji rynku mleka oraz nieprzestrzegania obowiązku zawierania umów lub zawierania nieprawidłowych umów.


Dyrektor: Monika KOŹLAKIEWICZ, tel. (22) 376-77-20

 • Kierownik Działu Kontraktacji i Programów Operacyjnych – Bożena KOTWAS, tel. (22) 376-71-63
 • p.o. Kierownik Działu Obsługi Rynków Rolnych – Bogumiła SKUDIŃSKA, tel. (22) 376-72-57

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 2851
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53