Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Sprzedaż zbędnych składników majątkowych - routery
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jerzy Mielewski
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2017-08-08 17:15:22
ostatnia zmiana: 2017-08-08 17:19:37
 
 
 

 

 

 
 
   
 

  Sprzedaż składników majątkowych
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jerzy Mielewski
wprowadził: Patrycja Polak w dniu: 2017-05-23 15:03:02
ostatnia zmiana: 2017-05-23 15:11:31
 
 
 

Sprzedaż składników majątkowych

Tonery i tusze na sprzedaż (.pdf)

Wnioski dotyczące zakupu prosimy przesyłać do sekretariatu BA za pomocą scanu na adres: sekretariat_ba@arr.gov.pl, faxu lub osobiście do dnia 9 czerwca 2017 r. z podaniem nazwy składnika majątkowego oraz ceną zgodnie z zamieszczonym zestawieniem.


 
 
   
 

  Sprzedaż składników majątkowych
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jerzy Mielewski
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2017-03-30 13:33:31
ostatnia zmiana: 2017-03-30 14:52:39
 
 
 

 

LPNAZWA I TYP SPRZĘTUNUMER INWENTARZOWYDATA CENA BRUTTO
1MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-667  21-01-2004 80,00
2MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-668  21-01-2004 80,00
3MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-669  21-01-2004 80,00
4MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-670  21-01-2004 80,00
5MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-671  21-01-2004 80,00
6MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-672  21-01-2004 80,00
7MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-678  21-01-2004 80,00
8MONITOR DELL 1704 FPt 13-69-679  21-01-2004 80,00
9MONITOR DELL 1704 FPt 13-70-692  21-01-2004 80,00
10MONITOR LCD 17"13-74-82011-08-2005 30,00   
11MONITOR LCD 17"13-74-82111-08-2005 30,00   
12MONITOR LCD 17"13-74-82711-08-2005 30,00   
13MONITOR LCD 17"13-74-85611-08-2005 30,00   
14MONITOR ASUS13-77-94628-12-200980,00
15SKANER KODAK i2604-49-491-00227225-03-2004799,50
16SKANER KODAK i2604-49-491-00227325-03-2004799,50
17SKANER KODAK i2604-49-491-00227631-03-2004799,50
18DRUKARKA PHOTOSMART PRO B94-49-491-00421319-10-2007366,00

 

 Wnioski dotyczące zakupu prosimy przesyłać do sekretariatu BA za pomocą scanu na adres: sekreatriat_ba@arr.gov.pl, faxu lub składać w Kancelarii Ogólnej ARR ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa do dnia 14 kwietnia 2017 r. z podaniem nazwy składnika majątkowego wraz z numerem inwentarzowym oraz ceną zgodnie z zamieszczonym zestawieniem.

 
 
   
 

  Sprzedaż Serwerów/Ipadów
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Marciniszyn
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-09-13 11:29:21
ostatnia zmiana: 2016-09-28 14:05:25
 
 
 

Sprzedaż serwerów

Oferty dotyczące zakupu prosimy składać do dnia 28 września 2016 r. w formie elektronicznej za pomocą dołączonego formularza zakupu.

Scan dokumentu prosimy przysyłać na adres: sekretariat_ba@arr.gov.pl" rel="alternate">sekretariat_ba@arr.gov.pl lub składać w Kancelarii Ogólnej ARR ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 
 
   
 

  Zbędne składniki majątkowe ARR
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Marciniszyn
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2016-06-02 07:40:22
ostatnia zmiana: 2016-11-10 17:48:10
 
 
 

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składnia wniosków dotyczących nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wycofanych z eksploatacji w ARR w formie darowizny.

/ dotyczy m. in. komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, wyposażenia biurowego z wyłączeniem mebli /

Warunkiem jest aby wnioskodawca był użytkownikiem przekazanych składników majątkowych.

Prawidłowo złożony wniosek, zgodnie z § 38 ust. 2-5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w które wyposażone są jednostki budżetowe powinien zawierać

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego,
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
  • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego.

Kompletne wnioski należy przesyłać na adres siedziby Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.

Pierwszeństwo rozpatrzenia wniosków przysługuje placówkom oświatowym działającym poza aglomeracjami miejskimi z uwzględnieniem wspomagania obszarów wiejskich i słabiej rozwiniętych gospodarczo.

Wskazany własny transport.

Pobierz:

DOCX Wniosek o darowiznę zbędnych w ARR składników majątkowych (.docx)

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 3895
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53