Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna BIP-ARR Przetargi Wsparcie
  Zarządzenia Prezesa ARR
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Kamila Kinga Sulkowska
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2006-12-12 13:10:09
ostatnia zmiana: 2017-04-10 09:58:31
 
 
 

Zarządzenia Prezesa Agencji Rynku Rolnego

skierowane do podmiotów zewnętrznych uczestniczących w administrowanych przez ARR mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej lub mechanizmach krajowychNumer Zarządzenia Data Tytuł Zarządzenia Uwagi
71/2017/Z 31.03.17r.

W sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych”
Pobierz plik: .pdf (29 MB)

 
66/2017/Z 21.03.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków przetargu zamkniętego na wybór magazynów świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR”
Pobierz plik: .pdf (4 MB)

 
Sprostowanie do 57/2017/Z 27.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 57/2017/Z z dnia 13.03.2017r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,5 MB)

 
Sprostowanie do 57/2017/Z 23.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 57/2017/Z z dnia 13.03.2017r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,5 MB)

 
Sprostowanie do 57/2017/Z 16.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 57/2017/Z z dnia 13.03.2017r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,5 MB)

 
57/2017/Z 13.03.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (16 MB)

 
Sprostowanie do 56/2017/Z 23.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 56/2017/Z z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,6 MB)

 
Sprostowanie do 56/2017/Z 23.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 56/2017/Z z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,6 MB)

 
56/2017/Z 13.03.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (11 MB)

 
Sprostowanie do 55/2017/Z 23.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 55/2017/Z z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom świń w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,8 MB)

 
Sprostowanie do 55/2017/Z 23.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 55/2017/Z z dnia 13 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom świń w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,8 MB)

 
55/2017/Z 13.03.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom świń w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (15 MB)

 
Sprostowanie do 54/2017/Z 23.03.17r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 54/2017/Z z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej”
Pobierz plik: .pdf (0,5 MB)

 
50/2017/Z 01.03.17r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017,2017/2018,2018/2019
Pobierz plik: .pdf (24,6 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 130/2016/Z
46/2017/Z 23.02.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków zakupu masła na zapasy interwencyjne”
Pobierz plik: .pdf (15 MB)

45/2017/Z 23.02.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania masła stanowiącego zapasy interwencyjne”
Pobierz plik: .pdf (16 MB)

44/2017/Z 23.02.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków wystawiania certyfikatów dla masła przeznaczonego do interwencyjnego zakupu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej”
Pobierz plik: .pdf (4,0 MB)

 
40/2017/Z 17.02.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków monitorowania umów na dostarczenie produktów rolnych”
Pobierz plik: .pdf (8,6 MB)

 
28/2017/Z 07.02.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina”
Pobierz plik: .pdf (8 MB)

16/2017/Z 19.01.17r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”
Pobierz plik: .pdf (355 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 173/2014/Z
9/2017/Z 12.01.17r.

W sprawie określenia stawek opłat za wykonywanie badań, w tym badań odwoławczych, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Pobierz plik: .pdf (3 MB)

 
5/2017/Z 10.01.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”
Pobierz plik: .pdf (13 MB)

 
3/2017/Z 04.01.17r.

Zmieniające Zarządzenie (Nr 122/2016/Z) w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016
Pobierz plik: .pdf (60,1 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 122/2016/Z
2/2017/Z 04.01.17r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania organizacji producentów / zrzeszeń organizacji producentów / organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw”
Pobierz plik: .pdf (19 MB)

 
269/2016/Z 30.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne”
Pobierz plik: .pdf (30,7 MB)

 
268/2016/Z 30.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków zakupu odtłuszczonego mleka w proszku na zapasy interwencyjne”
Pobierz plik: .pdf (21,3 MB)

 
267/2016/Z 30.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków wystawiania certyfikatów dla odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do interwencyjnego zakupu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej”
Pobierz plik: .pdf (3,9 MB)

 
263/2016/Z 28.12.16r.

W sprawie wprowadzenie „Warunków uzyskania wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
Pobierz plik: .pdf (11,8 MB)

 
262/2016/Z 28.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
Pobierz plik: .pdf (19 MB)

 
261/2016/Z 28.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru jednostek certyfikujących oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
Pobierz plik: .pdf (13.6 MB)

 
260/2016/Z 28.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
Pobierz plik: .pdf (17.2 MB)

 
259/2016/Z 28.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
Pobierz plik: .pdf (9.9 MB)

 
258/2016/Z 28.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Zasad składania informacji o biokomponentach, którymi rozporządzono poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej”
Pobierz plik: .pdf (7.5 MB)

 
256/2016/Z 22.12.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków zatwierdzania zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw”
Pobierz plik: .pdf (13.7 MB)

255/2016/Z 22.12.16r.

Zmieniające Zarządzenie (Nr 70/2016/Z) w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w mechanizmie obsługa programów operacyjnych”
Pobierz plik: .pdf (10.1 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 70/2016/Z
254/2016/Z 20.12.16r.

Zmieniające Zarządzenie (Nr 180/2015/Z) w sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń”
Pobierz plik: .pdf (14.2 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 180/2015/Z
250/2016/Z 13.11.16r.

Zmieniające Zarządzenie (Nr 238/2016/Z) w sprawie wprowadzenia „Warunków sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych”
Pobierz plik: .pdf (988 KB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 238/2016/Z
246/2016/Z 09.11.16r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016
Pobierz plik: .pdf (3.6 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 122/2016/Z
238/2016/Z 29.11.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych”
Pobierz plik: .pdf (588 KB)

Zmiany:
 • Nr 250/2016/Z
231/2016/Z 10.11.16r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”
Pobierz plik: .pdf (298 KB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 173/2014/Z
226/2016/Z 02.11.16r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków przetwarzania cukru przemysłowego”
Pobierz plik: .pdf (2,66 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 112/2014/Z
219/2016/Z 21.10.16r.

Zmieniające Zarządzenie (Nr 173/2014/Z) w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”
Pobierz plik: .pdf (2,4 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 173/2014/Z
217/2016/Z 19.10.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2016/2017”
Pobierz plik: .pdf (804 KB)

-
210/2016/Z 13.10.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego
Pobierz plik: .pdf (721 KB)

-
209/2016/Z 12.10.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych w roku 2016/2017”
Pobierz plik: .pdf (721 KB)

-
207/2016/Z 10.10.16r.

Uchylające Zarządzenie w sprawie określenia wzoru „Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego” przez pierwsze podmioty skupujące
Pobierz plik: .pdf (224 KB)

-
190/2016/Z 23.09.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”
Pobierz plik: .pdf (925 KB)

-
189/2016/Z 23.09.16r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”
Pobierz plik: .pdf (1.1 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 89/2014/Z
Sprostowanie do 183/2016/Z 30.11.16r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka”
Pobierz plik: .pdf (302 KB)

-
183/2016/Z 15.09.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka”
Pobierz plik: .pdf (589 KB)

-
Sprostowanie do 177/2016/Z 17.10.16r.

Sprostowanie do Zarządzenia Nr 177/2016/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych Osobowych” w Agencji Rynku Rolnego
Pobierz plik: .pdf (280 KB)

-
177/2016/Z 13.09.16r.

W sprawie wprowadzenia „Polityka Ochrony Danych Osobowych” w Agencji Rynku Rolnego”
Pobierz plik: .pdf (393 KB)

176/2016/Z 13.09.16r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w mechanizmie obsługa programów operacyjnych”
Pobierz plik: .pdf (9,72 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 70/2016/Z
175/2016/Z 13.09.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017”
Pobierz plik: .pdf (1,20 MB)

-
169/2016/Z 05.09.16r.

Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016
Pobierz plik: .pdf (2.15 MB)

Zmieniające Zarządzenie Nr 122/2016/Z
163/2016/Z 29.08.16r.

W sprawie wprowadzenia wzoru formularza „Sprawozdanie kwartalne producenta w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych”
Pobierz plik: .pdf (505 KB)

-
162/2016/Z 29.08.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
Pobierz plik: .pdf (801 KB)

-
161/2016/Z 29.08.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
Pobierz plik: .pdf (896 KB)

-
157/2016/Z 24.08.16r.

sprawie wprowadzenia „Zasad udostępniania informacji publicznej” w Agencji Rynku Rolnego
Pobierz plik: .pdf (430 KB)

-
148/2016/Z 04.08.16r.

W sprawie ustalenia wzorów umów na realizacje projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Pobierz plik: .pdf (35,3 MB)

-
139/2016/Z 15.07.16r.

W sprawie określenia stawek opłat za wykonywanie badań, w tym badań odwoławczych, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Pobierz plik: .pdf (362 KB)

-
138/2016/Z 15.07.16r.

W sprawie wprowadzenia wzorów formularzy do stosowania przez operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego
Pobierz plik: .pdf (375 KB)

-
134/2016/Z 13.07.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów”
Pobierz plik: .pdf (552 KB)

-
131/2016/Z 11.07.16r.

W sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego”
Pobierz plik: .pdf (569 KB)

-
130/2016/Z 07.07.16r.

W sprawie ustalenia Warunków ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”
Pobierz plik: .pdf (1,2 MB)

Zmiany:
 • Nr 50/2017/Z
 • 128/2016/Z 30.06.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń”
  Pobierz plik: .pdf (915 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 180/2015/Z
  124/2016/Z 17.06.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie określania stawek opłat za wykonywanie badań, w tym badań odwoławczych, w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
  Pobierz plik: .pdf (409 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 116/2016/Z
  122/2016/Z 16.06.16r.

  W sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016
  Pobierz plik: .pdf (1,7 MB)

  Zmiany:
 • Nr 169/2016/Z
 • Nr 246/2016/Z
 • Nr 3/2017/Z
 • 116/2016/Z 30.05.16r.

  W sprawie określania stawek opłat za wykonywanie badań, w tym badań odwoławczych, w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej
  Pobierz plik: .pdf (375 KB)

  Zmiany:
 • Nr 124/2016/Z
 • 107/2016/Z 19.05.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania grup producentów rolnych”
  Pobierz plik: .pdf (1,28 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 50/2016/Z
  97/2016/Z 29.04.16r.

  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej przetargu a wykonanie działań promocyjnych w ramach działań komunikacyjnych unijnego programu „Owoce i warzywa w szkole"
  Pobierz plik: .pdf (5,3 MB)

  -
  90/2016/Z 26.04.16r.

  Uchylające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w mechanizmie obsługa programów operacyjnych”
  Pobierz plik: .pdf (246 KB)

  -
  89/2016/Z 26.04.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania Modernizacja gospodarstw rolnych Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie”
  Pobierz plik: .pdf (873 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 148/2014/Z
  88/2016/Z 26.04.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie”
  Pobierz plik: .pdf (918 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 147/2014/Z
  87/2016/Z 20.04.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015
  Pobierz plik: .pdf (1,87 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 4/2015/Z
  82/2016/Z 15.04.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”
  Pobierz plik: .pdf (729 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 156/2015/Z
  81/2016/Z 14.04.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w mechanizmie administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”
  Pobierz plik: .pdf (1,3 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 162/2015/Z
  78/2016/Z 13.04.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w świadczeniu usług przechowalniczych w roku 2015/2016”
  Pobierz plik: .pdf (881 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 161/2015/Z
  Sprostowanie do 70/2016/Z 06.05.16r.

  Sprostowanie do Zarządzenia Nr 70/2016/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w mechanizmie obsługa programów operacyjnych”
  Pobierz plik: .pdf (392 KB)

  -
  70/2016/Z 25.03.16r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w mechanizmie obsługa programów operacyjnych”
  Pobierz plik: .pdf (9,46 MB)

  Zmiany:
 • Nr 176/2016/Z
 • Nr 255/2016/Z
 • 65/2016/Z 21.03.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015
  Pobierz plik: .pdf (863 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 4/2015/Z
  56/2016/Z 10.03.16r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania masła stanowiącego zapasy interwencyjne”
  Pobierz plik: .pdf (618 KB)

  -
  55/2016/Z 10.03.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków przetargu zamkniętego na wybór chłodni świadczących usługę przechowywania masła na rzecz ARR”
  Pobierz plik: .pdf (926 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 21/2012/Z
  50/2016/Z 01.03.16r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania grup producentów rolnych”
  Pobierz plik: .pdf (921 KB)

  Zmiany:
 • Nr 107/2016/Z
 • 49/2016/Z 01.03.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania związków grup producentów rolnych”
  Pobierz plik: .pdf (473 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 41/2016/Z
  46/2016/Z 29.02.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”
  Pobierz plik: .pdf (933 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 89/2014/Z
  45/2016/Z 29.02.16r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania masła”
  Pobierz plik: .pdf (950 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 88/2014/Z
  44/2016/Z 26.02.16r.

  W sprawie ustalenia zasad zawarcia umowy na świadczenie usług przechowalniczych dotyczących odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a Agencją Rezerw Materiałowych
  Pobierz plik: .pdf (574 KB)

  -
  41/2016/Z 24.02.16r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania związków grup producentów rolnych”
  Pobierz plik: .pdf (390 KB)

  Zmiany:
 • Nr 49/2016/Z
 • Sprostowanie do 38/2016/Z 18.02.16r.

  Sprostowanie do Zarządzenia Nr 38/2016/Z z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Warunków uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych”
  Pobierz plik: .pdf (333 KB)

  -
  38/2016/Z 16.02.16r.

  W sprawie wprowadzenia Warunków uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych”
  Pobierz plik: .pdf (529 KB)

  -
  Sprostowanie do 37/2016/Z 18.02.16r.

  Sprostowanie do Zarządzenia Nr 37/2016/Z z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Warunków uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych”
  Pobierz plik: .pdf (380 KB)

  -
  37/2016/Z 15.02.16r.

  W sprawie wprowadzenia Warunków uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych”
  Pobierz plik: .pdf (1,36 MB)

  -
  20/2016/Z 19.01.16r.

  W sprawie wprowadzenia „Zasad monitorowania rafinacji cukru przywiezionego spoza UE”
  Pobierz plik: .pdf (413 KB)

  -
  202/2015/Z 22.12.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”
  Pobierz plik: .pdf (734 KB)

  -
  180/2015/Z 02.11.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń”
  Pobierz plik: .pdf (819 KB)

  Zmiany:
 • Nr 254/2016/Z
 • Nr 128/2016/Z
 • 178/2015/Z 02.11.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Trybu udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach”
  Pobierz plik: .pdf (794 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 123/2011/Z
  175/2015/Z 30.10.15r.

  W sprawie określenia wzoru „Wniosku o przyznanie pomocy polegającej na rozłożeniu na oprocentowane raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015” dla producentów, którzy nie mogą otrzymać pomocy de minimis w rolnictwie
  Pobierz plik: .pdf (604 KB)

  -
  172/2015/Z 27.10.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu pomocy”
  Pobierz plik: .pdf (595 KB)

  -
  Sprostowanie do 167/2015/Z 28.10.15r. Sprostowanie do Zarządzenia Nr 167/2015/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (Dow III)”

  Pobierz plik: .pdf (324 KB)
  -
  167/2015/Z 23.10.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (Dow III)”
  Pobierz plik: .pdf (733 KB)

  -
  165/2015/Z 16.10.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”
  Pobierz plik: .pdf (1,92 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 89/2014/Z
  164/2015/Z 15.10.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania Modernizacja gospodarstw rolnych Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie”
  Pobierz plik: .pdf (1,35 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 148/2014/Z
  163/2015/Z 15.10.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie”
  Pobierz plik: .pdf (1,46 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 147/2014/Z
  162/2015/Z 14.10.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w mechanizmie administrowanie rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”
  Pobierz plik: .pdf (620 KB)

  Zmiany:
 • Nr 81/2016/Z
 • 156/2015/Z 07.10.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”
  Pobierz plik: .pdf (740 KB)

  Zmiany:
  • Nr 82/2016/Z
  153/2015/Z 30.09.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”
  Pobierz plik: .pdf (944 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 89/2014/Z
  150/2015/Z 30.09.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania masła”
  Pobierz plik: .pdf (938 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 88/2014/Z
  149/2015/Z 24.09.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015
  Pobierz plik: .pdf (4,05 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 4/2015/Z
  148/2015/Z 17.09.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”
  Pobierz plik: .pdf (1,7 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 173/2014/Z
  141/2015/Z 09.09.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
  Pobierz plik: .pdf (572 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 110/2015/Z
  139/2015/Z 09.09.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem”
  Pobierz plik: .pdf (1,3 MB)

  Zmieniające Zarządzenie 106/2015/Z
  136/2015/Z 02.09.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków przetwarzania cukru przemysłowego”
  Pobierz plik: .pdf (956 KB)

  Zmieniające Zarządzenie 112/2014/Z
  121/2015/Z 04.08.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”
  Pobierz plik: .pdf (753 KB)

  Zmieniające Zarządzenie 12/2014/Z
  118/2015/Z 04.08.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”
  Pobierz plik: .pdf (909 KB)

  Zmieniające Zarządzenie 23/2015/Z
  117/2015/Z 04.08.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015
  Pobierz plik: .pdf (1,2 MB)

  Zmieniające Zarządzenie 4/2015/Z
  113/2015/Z 28.07.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”
  Pobierz plik: .pdf (1,2 MB)

  Zmieniające Zarządzenie 81/2013/Z
  92/2015/Z 23.06.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”
  Pobierz plik: .pdf (766 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013/Z
  90/2015/Z 19.06.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2015/2016”
  Pobierz plik: .pdf (1,29 MB)

  -
  72/2015/Z 12.05.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2015
  Pobierz plik: .pdf (1,39 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 4/2015/Z
  45/2015/Z 06.03.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielenia dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny”
  Pobierz plik: .pdf (614 KB)

  -
  35/2015/Z 27.02.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”
  Pobierz plik: .pdf (1 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 89/2014/Z
  34/2015/Z 27.02.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania masła”
  Pobierz plik: .pdf (994 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 88/2014/Z
  Sprostowanie do 23/2015/Z 20.02.15r. Sprostowanie do Zarządzenia Nr 23/2015/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)

  Pobierz plik: .pdf (340 KB)
  Zmiany:
  • Nr 118/2015/Z
  23/2015/Z 12.02.15r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”
  Pobierz plik: .pdf (753 KB)

  Zmiany:
  • Nr 118/2015/Z
  15/2015/Z 27.01.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania masła stanowiącego zapasy interwencyjne”
  Pobierz plik: .pdf (2,45 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2012/Z
  14/2015/Z 27.01.15r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków przetargu zamkniętego na wybór chłodni świadczących usługę przechowywania masła na rzecz ARR”
  Pobierz plik: .pdf (1,53 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 21/2012/Z
  12/2015/Z 27.01.15r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne”
  Pobierz plik: .pdf (3,91 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2012/Z
  8/2015/Z 19.01.15r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”
  Pobierz plik: .pdf (1,23 MB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 173/2014/Z
  4/2015/Z 12.01.15r.

  W sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu środków towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015
  Pobierz plik: .pdf (1,47 MB)

  Zmiany:
  • Nr 72/2015/Z
  • Nr 117/2015/Z
  • Nr 149/2015/Z
  • Nr 65/2016/Z
  • Nr 87/2016/Z
  166/2014/Z 29.12.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”
  Pobierz plik: .pdf (738 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 89/2014/Z
  165/2014/Z 29.12.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania masła ”
  Pobierz plik: .pdf (757 KB)

  Zmieniające Zarządzenie Nr 88/2014/Z
  151/2014/Z 15.12.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie WPR „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”

  Pobierz plik: .pdf (862 KB)
  -
  148/2014/Z 09.12.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania Modernizacja gospodarstw rolnych Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie”

  Pobierz plik: .pdf (516 KB)
  Zmiany:
 • Nr 164/2015/Z
 • Nr 88/2016/Z
 • 147/2014/Z 09.12.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Krajowego Programu Restrukturyzacji zobowiązań zawartych w umowie”

  Pobierz plik: .pdf (477 KB)
  Zmiany:
 • Nr 163/2015/Z
 • Nr 88/2016/Z
 • 129/2014/Z 06.11.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2014/2015”

  Pobierz plik: .pdf (1,68 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 74/2014/Z
  120/2014/Z 28.10.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw"

  Pobierz plik: .pdf (726 KB)
  -
  112/2014/Z 15.10.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków przetwarzania cukru przemysłowego”

  Pobierz plik: .pdf (696 KB)
  Zmiany:
 • Nr 136/2015/Z
 • Nr 226/2016/Z
 • 102/2014/Z 26.09.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Trybu udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach”

  Pobierz plik: .pdf (756 KB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 123/2011/Z
  96/2014/Z 19.09.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw””

  Pobierz plik: .pdf (2 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 86/2014/Z
  92/2014/Z 15.09.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Zasad monitorowania produkcji kwotowej i pozakwotowej oraz pobierania opłat na rynku cukru”

  Pobierz plik: .pdf (1,2 MB)
  -
  89/2014/Z 08.09.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”

  Pobierz plik: .pdf (629 KB)
  Zmiany:
 • Nr 166/2014/Z
 • Nr 35/2015/Z
 • Nr 153/2015/Z
 • Nr 165/2015/Z
 • Nr 46/2016/Z
 • Nr 189/2016/Z
 • 88/2014/Z 08.09.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do prywatnego przechowywania masła”

  Pobierz plik: .pdf (679 KB)
  Zmiany:
 • Nr 165/2014/Z
 • Nr 34/2015/Z
 • Nr 150/2015/Z
 • Nr 45/2016/Z
 • Sprostowanie do 86/2014/Z 11.09.14r.

  Sprostowanie do Zarządzenia Nr 86/2014/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

  Pobierz plik: .pdf (377 KB)
  -
  Sprostowanie do 86/2014/Z 08.09.14r.

  Sprostowanie do Zarządzenia Nr 86/2014/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

  Pobierz plik: .pdf (329 KB)
  -
  86/2014/Z 05.09.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”

  Pobierz plik: .pdf (795 KB)
  Zmiany:
 • Nr 96/2014/Z
 • 77/2014/Z 29.08.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2014/2015”

  Pobierz plik: .pdf (1,23 MB)
  -
  74/2014/Z 20.08.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2014/2015”

  Pobierz plik: .pdf (859 KB)
  Zmiany:
 • Nr 129/2014/Z
 • 68/2014/Z 07.07.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”

  Pobierz plik: .pdf (17,96 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 81/2013/Z
  62/2014/Z 25.06.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”

  Pobierz plik: .pdf (728 KB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 67/2013/Z
  40/2014/Z 15.04.14r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014”

  Pobierz plik: .pdf (405 KB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 94/2013/Z
  12/2014/Z 06.02.14r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”

  Pobierz plik: .pdf (638 KB)
  Zmiany:
 • Nr 121/2015/Z
 • 102/2013/Z 30.09.13r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Trybu udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach”

  Pobierz plik: .pdf (774 KB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 123/2011/Z
  94/2013/Z 10.09.13r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2013/2014

  Pobierz plik: .pdf (1,16 MB)
  Zmiany:
 • Nr 40/2014/Z
 • 92/2013/Z 04.09.13r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków udzielenia dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”

  Pobierz plik: .pdf (1,37 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 81/2013/Z
  81/2013/Z 22.07.13r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”

  Pobierz plik: .pdf (1,16 MB)
  Zmiany:
 • Nr 92/2013/Z
 • Nr 68/2014/Z
 • Nr 113/2015/Z
 • 67/2013/Z 19.06.13r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych”

  Pobierz plik: .pdf (620 KB)
  Zmiany:
 • Nr 62/2014/Z
 • Nr 92/2015/Z
 • Sprostowanie do 26/2013/Z 22.02.13r.

  Sprostowanie do Zarządzenia Nr 26/2013/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji dla mechanizmu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” realizowanego w roku 2013 – II etap

  Pobierz plik: .pdf (306 KB)
  -
  140/2012/Z 24.09.12r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Trybu udzielenia dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach”

  Pobierz plik: .pdf (214 KB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 123/2011/Z
  122/2012/Z 23.08.12r.

  W sprawie wprowadzenia "Warunków uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2012/2013"

  Pobierz plik: .pdf (2,7 MB)
  -
  82/2012/Z 01.06.12r.

  W sprawie wprowadzenia dokumentacji przetargowej dla przetargu na przygotowanie i emisję spotu radiowego w rozgłośni radiowej o zasięgu ogólnopolskim w ramach realizacji działań z zakresu komunikacji programu „Owoce w szkole”


  Pobierz plik: .pdf (808 KB)
  -
  31/2012/Z 23.02.12r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Trybu udzielenia dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach”


  Pobierz plik: .pdf (385 KB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 123/2011/Z
  24/2012/Z 20.02.12r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne”


  Pobierz plik: .pdf (6,30 MB)
  Zmiany:
 • Nr 12/2015/Z
 • 23/2012/Z 20.02.12r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania masła stanowiącego zapasy interwencyjne”


  Pobierz plik: .pdf (1,10 MB)
  Zmiany:
 • Nr 15/2015/Z
 • 21/2012/Z 20.02.12r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków przetargu zamkniętego na wybór chłodni świadczących usługę przechowywania masła na rzecz ARR”


  Pobierz plik: .pdf (1,00 MB)
  Zmiany:
 • Nr 14/2015/Z
 • Nr 55/2016/Z
 • 12/2012/Z 24.01.12r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2011/2012”


  Pobierz plik: .pdf (4,06 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 107/2011/Z
  5/2012/Z 09.01.12r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów umów na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR "Wsparcie rynku produktów pszczelich" realizowanego w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013


  Pobierz plik: .pdf (3,18 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 206/2010/Z
  175/2011/Z 28.12.11r.

  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Trybu udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r."


  Pobierz plik: .pdf (658 KB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 123/2011/Z
  123/2011/Z 22.09.11r.

  W sprawie wprowadzenia „Trybu udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.”


  Pobierz plik: .pdf (655 KB)
  Zmiany:
 • Nr 175/2011/Z
 • Nr 31/2012/Z
 • Nr 140/2012/Z
 • Nr 102/2013/Z
 • Nr 102/2014/Z
 • Nr 178/2015/Z
 • 119/2011/Z 13.09.11r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa przedsiębiorców w mechanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy w roku gospodarczym 2011/2012”


  Pobierz plik: .pdf (760 KB)
  107/2011/Z

  17.08.11r.

  W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2011/2012”

  Pobierz plik: .pdf (1,52 MB)
  Zmiany:
 • Nr 12/2012/Z
 • 84/2011/Z 29.06.11r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

  Pobierz plik: .pdf (1,83 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 82/2011/Z
  82/2011/Z 22.06.11r. W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w mechanizmie wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”

  Pobierz plik: .pdf (922 KB)
  Zmiany:
 • Nr 84/2011/Z
 • 41/2011/Z 22.03.11r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2010/2011”

  Pobierz plik: .pdf (1,42 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 115/2010/Z
  38/2011/Z 14.03.11r. W sprawie określania stawek opłat za wykonywanie badań, w tym badań odwoławczych, w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej

  Pobierz plik: .pdf (403 KB)
  -
  206/2010/Z 20.12.10r. W sprawie ustalenia wzorów umów na realizację projektów w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013

  Pobierz plik: .pdf (2,04 MB)
  Zmiany:
 • Nr 5/2012/Z
 • Sprostowanie do 115/2010/Z 31.08.10r. Sprostowanie z dnia 31 sierpnia 2010 r. do Zarządzenia nr 115/2010/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Warunków uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011"

  Pobierz plik: .pdf (193 KB)
  -
  115/2010/Z 28.07.10r. W sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011”

  Pobierz plik: .pdf (1,94 MB)
  Zmiany:
 • Nr 41/2011/Z
 • 108/2010/Z 15.07.10r. W sprawie wprowadzenia „Zasad monitorowania rafinacji cukru przywiezionego spoza UE”

  Pobierz plik: .pdf (457 KB)
  -
  94/2010/Z 14.05.10r. W sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania patronatów przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego”

  Pobierz plik: .pdf (264 KB)
  -
  53/2010/Z 04.03.10r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010”

  Pobierz plik: .pdf (3 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 175/2009/Z
  26/2010/Z 11.02.10r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania masła stanowiącego zapasy interwencyjne w odniesieniu do umów na świadczenie usług przechowalniczych zawieranych po 1 stycznia 2009 r.”

  Pobierz plik: .pdf (1,15 MB)
  Zmieniające Zarządzenie Nr 34/2009/Z
  175/2009/Z 17.08.09r. W sprawie wprowadzenia "Warunków uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010"

  Pobierz plik: .pdf (426 KB)
  Zmiany:
 • Nr 53/2010/Z
 • 82/2009/Z 22.04.09r. W sprawie ustalenia Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców i rejestru rolników

  Pobierz plik: .pdf (356 KB)
  -
  34/2009/Z 16.02.09r. W sprawie wprowadzenia „Warunków przechowywania masła stanowiącego zapasy interwencyjne w odniesieniu do umów na świadczenie usług przechowalniczych zawieranych po 1 stycznia 2009 r.”

  Pobierz plik: .pdf (480 KB)
  Zmiany:
 • Nr 26/2010/Z
 • 18/2009/Z 26.01.09r. W sprawie wprowadzenia „Warunków przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR”

  Pobierz plik: .pdf (328 KB)
  -

   
   
     
   

  Wyświetleń strony: 41325
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53