Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna BIP-ARR Przetargi Wsparcie  Wysokość wsparcia w sektorze świń!
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Michał Maguza
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2016-06-03 15:48:11
ostatnia zmiana: 2016-06-03 15:48:11
 
 
 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 141) Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że wysokość wsparcia przysługującego na sztukę świni wynosi 20,10879 zł.

Zgodnie z § 7.2 ww. rozporządzenia wysokość wsparcia przysługującego do świń o numerze identyfikacyjnym , który jest numerem siedziby stada producenta świń ubiegającego się o wsparcie lub którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie zgodnie z zapisami § 7.2 pkt 2 (a, b) wynosi 40,21758 zł na sztukę świni.

 
 
   
 

  Wysokość wsparcia w sektorze mleka!
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Monika Koźlakiewicz
wprowadził: Tomasz Gąsiorowski w dniu: 2016-06-01 15:24:05
ostatnia zmiana: 2016-06-01 15:24:05
 
 
 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 141) Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, że wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wynosi 0,014962 zł.

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 3873
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53