Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Informacje nieudostępnione
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Anna Bogusz
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2003-06-30 12:38:03
ostatnia zmiana: 2015-03-31 14:07:49
 
 
 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, wniosek pisemny nie jest wymagany.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku...

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 7510
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53