Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Archiwa, rejestry
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Misiak
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2004-01-26 11:46:46
ostatnia zmiana: 2013-04-17 10:25:34
 
 
 

Archiwum
Akta wytworzone i gromadzone w Centrali Agencji Rynku Rolnego dzieli się ze względu na wartość archiwalną na dwie kategorie:

  • materiały archiwalne (kat. A) - po upływie 25 lat od momentu ich wytworzenia w Agencji Rynku Rolnego przekazywane są do Archiwum Akt Nowych.
  • dokumentację niearchiwalną (kat. B) - po ustalonym okresie przechowywania akta mogą zostać zniszczone po uprzednim uzyskaniu zgody dyrektora komórki organizacyjnej ARR, której akta w danym roku podlegają brakowaniu oraz zgody Archiwum Akt Nowych.
Akta spraw zakończonych komórki organizacyjne ARR przechowują przez okres dwóch lat. Po upływie tego okresu akta przekazywane są do archiwum zakładowego.

Akta przechowywane w archiwum zakładowym ARR udostępniane są dla celów służbowych oraz naukowych na miejscu (w pomieszczeniu archiwum), a w uzasadnionych wypadkach mogą być wypożyczone poza archiwum, ale w obrębie pomieszczeń Centrali ARR.

Archiwum zakładowe udostępnia tylko zbiory, które zostały zewidencjonowane w archiwum.

Akta udostępniane są za zgodą Dyrektora właściwej komórki organizacyjnej oraz Prezesa ARR na pisemną prośbę osób zainteresowanych.

Udostępnianie dokumentacji do celów innych niż służbowe wymaga każdorazowo zgody Prezesa ARR i odbywa się stosownie do przepisów:
  • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji państwowej (Dz.U. Nr 4, poz. 36)
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)


* * *


Informacje dotyczące działania Agencji na rynkach rolnych oraz sposobu rejestracji uczestników poszczególnych działań opublikowane są na stronach internetowych ARR www.arr.gov.pl.

Kancelaria Ogólna prowadzi Centralny Rejestr Przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR. Więcej informacji dotyczących rejestracji znajduje się na stronie www.bip.arr.gov.pl

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 9383
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53