Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Radkiewicz
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2004-01-26 12:11:10
ostatnia zmiana: 2010-07-29 09:27:39
 
 
 

Zadania związane z przyjmowaniem i rejestrowaniem korespondencji wpływającej do Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz z jej wysyłką realizuje Kancelaria Ogólna ARR. W przypadku korespondencji przynoszonej bezpośrednio do Kancelarii, potwierdzenie otrzymania pisma wydawane jest na żądanie składającego pismo. Kancelaria rejestruje w pierwszej kolejności korespondencję wymagającą natychmiastowego rozpatrzenia - w trybie tym rejestruje się w szczególności korespondencję dotyczącą mechanizmów WPR. Korespondencja rozdzielana jest za pokwitowaniem pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne Agencji...

 
 
   
 

  Informacja dotycząca przesyłania dokumentów elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jarosław Kępczyński
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2008-04-30 16:33:14
ostatnia zmiana: 2016-12-12 17:43:45
 
 
 

Każdy przedsiębiorca posługujący się bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym w myśl przepisów art. 3 ust.2 i art. 58 ust.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001r. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) oraz art. 63 §1 i §3a ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego od 1 maja 2008 roku ma możliwość dostarczenia do Agencji w postaci elektronicznej podań i wniosków, zwanych dalej dokumentami w ramach niżej wymienionych mechanizmów i działań realizowanych przez ARR...

 
 
   
 

  Informacja dla osób niepełnosprawnych
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Izabela Jaworowska-Jańczyk
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2015-02-24 13:17:30
ostatnia zmiana: 2015-02-24 13:20:31
 
 
 

Budynki, których najemcą jest Agencja Rynku Rolnego, posiadają wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, łącznie z psem asystentem.

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem następujących form kontaktu...

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 8862
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53