Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
Idź do strony: 1, 2  Następne
  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Agencji Rynku Rolnego (ARR)
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Wojtyś
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2017-01-11 14:06:11
ostatnia zmiana: 2017-07-19 11:32:25
 
 
 

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej: Najwyższa Izba Kontroli
Zakres kontroli: Wykonanie budżetu państwa i planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2016 r. oraz realizacja programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej
Okres objęty kontrolą: 2016 r.
Termin kontroli: 10.01.2017 r. - 11.04.2017 r.
2.
Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Akt Nowych
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archwiwalnym i archwiwach w ARR.
Okres objęty kontrolą: -
Termin kontroli: 10 - 20.03.2017 r.
3.
Jednostka kontroli zewnętrznej: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres kontroli: Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych w Centrali ARR i Oddziale Terenowym ARR w Gdyni
Okres objęty kontrolą: -
Termin kontroli: 19 - 21.04.2017
4.
Jednostka kontroli zewnętrznej: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Zakres kontroli: Kontrola realizacji pomocy technicznej w ramach POPŻ 2014-2020 - Operacja III oraz prawidłowości przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016
Okres objęty kontrolą: 01.06.2016 r. - 31.03.2017 r.
Termin kontroli: 05 - 20.06.2017 r.
5.
Jednostka kontroli zewnętrznej: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres kontroli: Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"Przeprowadzenie kampanii promujący unijny program Owoce i warzywa w szkole"
Okres objęty kontrolą: 2017 r.
Termin kontroli: 18 - 25.07.2017 r.
6.
Jednostka kontroli zewnętrznej: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zakres kontroli: Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego wniosków o udzielenie wsparcia i wniosków o płatność z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Okres objęty kontrolą: od początku 2017 r. do zakończenia kontroli
Termin kontroli: 17.07 - 02.08.2017 r.

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2016 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Wojtyś
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-01-13 11:39:48
ostatnia zmiana: 2017-01-11 14:07:09
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2016 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2015 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Jurak
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2015-01-07 14:15:09
ostatnia zmiana: 2016-01-13 11:40:47
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2015 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2014 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Groszek
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2014-01-09 10:32:56
ostatnia zmiana: 2015-01-07 14:15:30
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2014 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2013 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Andrzej Groszek
wprowadził: Anna Makaruk w dniu: 2012-01-03 14:58:47
ostatnia zmiana: 2014-01-09 10:31:09
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2013 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2012 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Michał Wójciak
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2013-01-04 09:33:26
ostatnia zmiana: 2013-03-26 11:14:50
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2012 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2011 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Jurak
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2006-03-07 12:43:46
ostatnia zmiana: 2012-01-03 14:59:40
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2011 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2010 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Jurak
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2011-03-07 14:17:42
ostatnia zmiana: 2011-03-07 14:17:42
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2010 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2009 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Jurak
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2011-03-07 14:20:56
ostatnia zmiana: 2011-03-07 14:20:56
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2009 r. ...

 
 
   
 

  Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2008 r.
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Jurak
wprowadził: Radosław Rygalski w dniu: 2011-03-07 14:22:12
ostatnia zmiana: 2011-03-07 14:22:12
 
 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARR w 2008 r. ...

 
 
   
 

Idź do strony: 1, 2  Następne

Wyświetleń strony: 12047
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53