Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Biogaz rolniczy
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Skąpska
wprowadził: Tomasz Gąsiorowski w dniu: 2016-03-31 15:28:02
ostatnia zmiana: 2017-03-31 09:59:02
 
 
 

Dane dotyczące wytwórców biogazu rolniczego

Na podstawie art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478) Prezes Agencji Rynku Rolnego jest zobowiązany udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej informacje dotyczące ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania biogazu rolniczego.

 • Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach
  2011 - 2016

 • Mikroinstalacje

  Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478) Prezes Agencji Rynku Rolnego jest zobowiązany, w terminie 75 dni od dnia zakończenia kwartału, sporządzić i zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej ARR zbiorczy raport kwartalny dotyczący działalności prowadzonej przez wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórców biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego.


 • Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców energii elektrycznej
  z biogazu rolniczego w mikroinstalacji

 • Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców biogazu rolniczego
  w mikroinstalacji biogazu rolniczego
 •  
   
     
   

    Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 - 2016
   

    osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Skąpska
  wprowadził: Tomasz Gąsiorowski w dniu: 2016-03-25 13:33:50
  ostatnia zmiana: 2017-03-31 09:59:20
   
   
   

  Od 1 stycznia 2011 r. Prezes Agencji Rynku Rolnego jest organem prowadzącym rejestr wytwórców biogazu rolniczego, tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania...

   
   
     
   

    Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji
   

    osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Skąpska
  wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-03-02 07:56:28
  ostatnia zmiana: 2017-05-11 14:04:02
   
   
   

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji za III kwartał 2015 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji za IV kwartał 2015 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji za I kwartał 2016 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji za II kwartał 2016 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji za III kwartał 2016 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji za IV kwartał 2016 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji za I kwartał 2017 r. (.pdf)

   
   
     
   

    Zbiorcze raporty kwartalne dotyczące wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii
   

    osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Skąpska
  wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-03-02 07:57:11
  ostatnia zmiana: 2017-05-11 14:05:27
   
   
   

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii za III kwartał 2015 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii za IV kwartał 2015 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii za I kwartał 2016 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii za II kwartał 2016 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii za III kwartał 2016 r. (.pdf)

  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii za IV kwartał 2016 r. (.pdf)


  pdf Zbiorczy raport kwartalny dotyczący wytwórców biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii za I kwartał 2017 r. (.pdf)

   
   
     
   

  Wyświetleń strony: 3164
     01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53