Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Informacje dotyczące rynku biokomponentów
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Skąpska
wprowadził: Tomasz Gąsiorowski w dniu: 2016-03-25 13:51:42
ostatnia zmiana: 2017-08-31 13:37:56
 
 
 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 775, z późn. zm.) Prezes Agencji Rynku Rolnego jest organem prowadzącym rejestr wytwórców, tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczania ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych.

Podmioty wpisane do rejestru wytwórców są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych zawierających m.in. informacje dotyczące:

  1. ilości i rodzajów wytworzonych biokomponentów,
  2. ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów,
  3. biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych,

z uwzględnieniem podziału na biomasę i biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz uprawniające do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

Zgodnie z art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.), informacje zgromadzone w trakcie realizacji ww. zadań podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ARR.

Dane dotyczące działalności wytwórców biokomponentów


Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017
Ponadto, na podstawie przepisów ww. ustawy Prezes Agencji Rynku Rolnego jest organem prowadzącym rejestr podmiotów sprowadzających, tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej

Podmioty wpisane do rejestru podmiotów sprowadzających są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo, z uwzględnieniem podziału na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz uprawniające do podwójnego zaliczenia do realizacji NCW.

Do składania sprawozdań kwartalnych Prezesowi ARR zobowiązani są także producenci, tj. przedsiębiorcy wykonujących działalność gospodarczą w zakresie:

  1. wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu lub
  2. importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich wykorzystania do wytwarzania przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych.

Sprawozdania składane przez producentów zawierają m.in. informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, z uwzględnieniem podziału na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz uprawniające do podwójnego zaliczenia do realizacji NCW.

Dane dotyczące działalności podmiotów sprowadzających i producentów

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017


 
 
   
 

Wyświetleń strony: 4008
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53