Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi
  Gromadzenie Informacji o infrastrukturze energetycznej
 

  osoba odpowiedzialna za treść: Marzena Skąpska
wprowadził: Adrian Wojcieszak w dniu: 2016-03-25 13:58:42
ostatnia zmiana: 2017-08-03 13:24:02
 
 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006) Prezes Agencji Rynku Rolnego jest organem uprawnionym do gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania:

  1. biokomponentów - w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub
  2. energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

są zobowiązane do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej.

Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:

  1. 50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów, lub
  2. 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Jednocześnie zgodnie z art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), informacje zgromadzone w trakcie realizacji ww. działania podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ARR.Dane dotyczące infrastruktury energetycznej
opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w 2017 roku

 
 
   
 

Wyświetleń strony: 1250
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53