Organizacja Wewnętrzna Agencji Rynku Rolnego

1. Biuro Administracyjne


2. Biuro Analiz i Programowania

3. Biuro Audytu i Bezpieczeństwa Informacji

4. Biuro Cukru i Biopaliw

5. Biuro Finansowo-Księgowe

6. Biuro Organizacji Rynków Rolnych

7. Biuro Interwencji

8. Biuro Kontroli Technicznych

9. Biuro Kontroli Wewnętrznej

10. Biuro Prawne

11. Biuro Rozwoju Runku

12. Biuro Teleinformatyki

13. Biuro Wspierania Eksportu

14. Biuro Wspierania Konsumpcji

15. Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą

16. Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim