Organizacja Agencji Rynku Rolnego

Łukasz HOŁUBOWSKI - Prezes


Jarosław OŁOWSKI - Zastępca PrezesaAndrzej ŁUSZCZEWSKI - Zastępca Prezesa
Bartłomiej WEGNER - p.o. Zastępca Prezesa


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72