Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:


Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:


Skargi i wnioski wnoszone do ARR powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

Skargę lub wniosek można również wnieść ustnie.
Prezes Agencji Rynku Rolnego lub upoważniony Zastępca Prezesa przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Centrali ARR w każdy wtorek od godz. 15.00 do godz. 16.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 15.00 do godz. 16.00.

Dyrektorzy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibach Oddziałów Terenowych ARR w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72