Rozporządzenia Ministra Finansów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą
(Dz.U. Nr 76, poz. 713, z późn. zm.)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 października 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego
agencją płatniczą

(Dz.U. Nr 186, poz. 1368)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 listopada 2006 r.
w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej
w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

(Dz.U. Nr 204, poz. 1507, z późn. zm.)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 11 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej
w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

(Dz.U. Nr 128, poz. 891)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej
w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

(Dz.U. Nr 156, poz. 1238)


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72