Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez ARR

Agencja Rynku Rolnego ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o użytkownikach odwiedzających serwisy w domenie arr.gov.pl do niezbędnego minimum, wymaganego do administrowania serwisami na najwyższym poziomie. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron ARR, a dane identyfikacyjne nie są przekazywane stronom trzecim.

Tylko w przypadkach związanych z obsługą wniosków beneficjentów w niektórych serwisach (np. portal Platforma Usług Elektronicznych http://pue.arr.gov.pl/pl/?) zbierane są informacje o użytkownikach. Dane te służą wyłącznie do realizacji zobowiązań Agencji wobec użytkowników i mogą być udostępnione osobom trzecim tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

Do celów techniczno-analitycznych przechowujemy:

Dane te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ARR z zastrzeżeniem portalu PUE oraz aplikacji mobilnych.

Ze stron internetowych ARR mogą być wysyłane do komputerów osób odwiedzających pliki tekstowe zwane „cookies” („ciasteczka”). Są one zapisywane na dyskach użytkowników i zawierają identyfikator połączenia z naszą stroną oraz informacje o niektórych operacjach wykonanych podczas przeglądania strony. Można to łatwo sprawdzić czytając ich zawartość, a także usunąć ze swojego komputera po zakończeniu przeglądania stron ARR. Mechanizm ciasteczek, wykorzystujemy jedynie w celu podtrzymywania sesji i nie jest on wykorzystywany do zbierania poufnych danych, czy też pozyskiwania innych informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Informacje rejestrowane automatycznie w logach systemowych, przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy, służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią ARR. Okresowo generowane są statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania statystyk nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

ARR stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Odnośniki do innych stron

Serwisy Agencji Rynku Rolnego mogą zawierać odnośniki do innych stron WWW. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72