Zastępca Prezesa - Jarosław Ołowski


Jarosław Ołowski jest absolwentem SGH, kierunek polityka gospodarcza i finanse. Ukończył studia podyplomowe MSSF/MSR Akademii Leona Koźmińskiego.

Wieloletni współpracownik i top manager w spółkach z kapitałem zagranicznym: Warner Bros Poland, L’Oreal, Courtaulds Packaging Eastern Europe.

Prezes zarządu ARM SA, Optimus SA i wiceprezes Polonus S.A.

Ekspert w dziedzinie zarządzania i finansów. Włada językiem angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72