Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia przez ARR w 2017 r.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Informacje o wynikach postępowań

Obwieszczenia o licytacji majątku ruchomego i nieruchomego dłużników ARR

Zamówienia do 30 tys. euro

Dialogi techniczne

Zbędne składniki majątkowe ARR

Przetargi POPŻ dotyczące dostaw artykułów spożywczych

Przetarg pisemny otwarty

Zamówienia - Światowe Dni Młodzieży 2016

Ogłoszenia - usługi społeczne


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72