Zasięg terytorialny i zasady działania Oddziałów Terenowych ARR

W skład Agencji wchodzi 16 Oddziałów Terenowych. Zasięg terytorialny Oddziału Terenowego obejmuje obszar województwa.
Siedzibami oddziałów terenowych są dla województw:


Oddziałem Terenowym kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji. Dyrektor Oddziału Terenowego realizuje zadania określone w statucie, w pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Agencji oraz w odrębnych przepisach. Strukturę Oddziałów Terenowych określają Regulaminy Organizacyjne Oddziałów Terenowych ustalone przez Prezesa Agencji.


Oddziały Terenowe ARR:

OT BiałystokOT BydgoszczOT GdyniaOT Gorzów Wlkp.
OT KatowiceOT KielceOT KrakówOT Lublin
OT ŁódźOT OlsztynOT OpoleOT Poznań
OT RzeszówOT SzczecinOT WarszawaOT Wrocław


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72