Praktyki

BZKL

Praktyki studenckie

Agencja Rynku Rolnego uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.


Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w ARR można uzyskać pod numerem telefonu 22 376 78 62 oraz adresem mailowym rekrutacja@arr.gov.pl. Prosimy o kontakt mailowy jeśli nie udało się odnaleźć interesujących ogłoszeń.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2016 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl

Praktyki absolwenckie

Osoby zainteresowane zdobyciem dodatkowego doświadczenia zawodowego w ramach praktyki absolwenckiej (nieobowiązkowej), prosimy o kontakt na adres rekrutacja@arr.gov.pl. Praktyki są bezpłatne i skierowane do osób poniżej 30 r.ż., które ukończyły co najmniej gimnazjum.

Ważne informacje!!!

Wszystkie składane dokumenty, zawierające dane osobowe aplikanta, muszą posiadać oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na odbycie praktyki w celu realizacji praktyki w Agencji Rynku Rolnego."

Aplikacja praktykanta nie zawierająca ww. klauzuli lub o błędnej treści nie będzie uwzględniona.


Agencja Rynku Rolnego
01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72