Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  Dostęp do informacji publicznej  

 

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Agencji Rynku Rolnego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015, poz. 2058 z późn. zm.).

Informacje o Agencji Rynku Rolnego są zamieszczane na stronie internetowej: http://arr.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.arr.gov.pl/

Dodatkowe informacje są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

W zależności od zakresu informacji, wniosek należy przesłać wg właściwości do Centrali Agencji Rynku Rolnego lub do Oddziału Terenowego.

Do Centrali ARR wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt(at)arr.gov.pl (w miejsce (at) należy wstawić znak @)
 • faksem na nr 22- 628-93-53;
 • pocztą na adres:
  Agencja Rynku Rolnego
  ul. Karolkowa 30
  01-207 Warszawa


Dane kontaktowe poszczególnych Oddziałów Terenowych znajdują się na: http://www.arr.gov.pl/kontakt-arr/oddzialy-terenowe-arr

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 352) Agencja Rynku Rolnego może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące :

 • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego;
 • obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.

Agencja Rynku Rolnego nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej. 
     
Wyświetleń strony: 74324
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53