Informacje o ARR Praca w ARR Fundusze promocji Energia odnawialna Interpretacje BIP-ARR Przetargi

  p.o Zastępca Prezesa - Bartłomiej Wegner  

 

Bartłomiej Wegner jest managerem z ponad 10 letnim doświadczeniem eksperckim i zarządczym w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Kierował dużymi projektami transformacyjnymi dla organizacji o zasięgu międzynarodowym. Łącząc wiedzę z zakresu technologii i biznesu, zdobył również cenne doświadczenia w obszarach związanych z definiowaniem strategii dla systemów IT, budowie centrów usług wspólnych (ang. Shared Services), integracją systemów IT po połączeniu organizacji (ang. Post Merger Integration), jak również optymalizacją procesów biznesowych oraz zarządzaniem zmianą.

Posiada także wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu wymogów regulacyjnych, w szczególności dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym oraz związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W swojej karierze zawodowej z sukcesem wdrożył ponad 20 projektów, w tym 7 zagranicznych. Był doradcą dla 16 wiodących organizacji. Zawodowo zajmuje się również projektami innowacyjnymi, związanymi z wykorzystaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności procesów biznesowych w firmach.

Bartłomiej Wegner jest certyfikowanym Project Managerem. Posiada wysokospecjalistyczne certyfikaty: Project Management Professional (PMP®), Managing Successful Programmes (MSP®), PRINCE2® Practitioner oraz ITIL. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. 
     
Wyświetleń strony: 4407
   01-207 Warszawa; ul. Karolkowa 30; tel. 22 661-72-72; fax: 22 628-93-53