Centrala KOWR - Dostawa materiałów promocyjnych - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa materiałów promocyjnych

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do dnia 25.01.2018 r. do godz. 12.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                  - opublikowano 28.12.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia                                                                                              - opublikowano 28.12.2017 r. (.pdf)

Załączniki nr 1-4 do SIWZ                                                                                                                                   - opublikowano 28.12.2017 r. (.doc)

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (1)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu                                                                                           - opublikowano 09.01.2017 r. (.pdf)

Informacja o zmianie terminu składania ofert (1)

 Informacja o zmianie terminu składania ofert (1)                                                                                           - opublikowano 09.01.2017 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie treści SIWZ (1)

 Wyjaśnienie treści SIWZ (1)                                                                                                                                - opublikowano 16.01.2017 r. (.pdf)

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2)                                                                                      - opublikowano 16.01.2017 r. (.pdf)

Informacja o zmianie terminu składania ofert (2)

 Informacja o zmianie terminu składania ofert (2)                                                                                           - opublikowano 16.01.2017 r. (.pdf)Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marlena Janczak
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-16 14:40:22
Data i godzina publikacji:
2017-12-28 14:32:57