Centrala KOWR - Dostawa prasy krajowej i zagranicznej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa prasy krajowej i zagranicznej

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 02.01.2018 r. do godz. 12.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 21.12.2017 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowano 27.12.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 21.12.2017 r. (.pdf)

Załączniki nr 1-4 do SIWZ - opublikowano 21.12.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 21.12.2017 r. (.pdf)

 

Zmiana SIWZ – opublikowano 27.12.2017 r. (.pdf)

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ – opublikowano 29.12.2017 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 02.01.2018 r. (.pdf)

Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - opublikowano 02.01.2018 r. (.docx)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – opublikowano 10.01.2018 r (.pdf)Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Artur Andrzejewski
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-10 13:45:32
Data i godzina publikacji:
2017-12-21 13:30:23