Centrala KOWR - Serwis pogwarancyjny dla posiadanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzętu informatycznego DELL i FUJITSU - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Serwis pogwarancyjny dla posiadanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzętu informatycznego DELL i FUJITSU

Termin składania ofert: do dnia 05.01.2018 r. do godziny 10:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 22.12.2017 r. (.doc)

 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 22.12.2017 r. (.doc)

 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 22.12.2017 r. (.doc)

Załącznik nr 4.1. do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy (część nr 1 zamówienia) - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 4.2. do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy (część nr 2 zamówienia) - opublikowano 22.12.2017 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 08.01.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ewa Kamińska
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-11 08:04:25
Data i godzina publikacji:
2017-12-22 13:21:48