Centrala KOWR - Wyprodukowanie i dostarczenie 1 billboardu sponsorskiego i 16 filmów oraz kompleksowe przygotowanie, druk i dystrybucja broszury edukacyjno-kulinarnej, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Wyprodukowanie i dostarczenie 1 billboardu sponsorskiego i 16 filmów oraz kompleksowe przygotowanie, druk i dystrybucja broszury edukacyjno-kulinarnej, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniiu

 

Ogłoszenie o zamówieniu – opublikowano 29.09.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

 

SIWZ – opublikowano 29.09.2017 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 04.10.2017 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 11.10.2017 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 27.10.2017 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Kamila Grabowska
Autor ostatniej zmiany:
Radosław Rygalski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-09-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2017-10-27 20:15:42
Data i godzina publikacji:
2017-09-29 14:00:49