KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.5.2018 Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w prasie o zasięgu co najmniej wojewódzkim dolstepnej na terenie Dolnego Śląska - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.260.5.2018 Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w prasie o zasięgu co najmniej wojewódzkim dolstepnej na terenie Dolnego Śląska

Przetarg nieograniczony Składanie ofert przesunięto do 22.02.2018 do godz.10:00 Otwarcie ofert 22.02.2018 do godz.10:30

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik

Załączniki nr 1-3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik

 

Modyfikacja SIWZ - treść

Zmiana ogłoszenia

Formularz ofertowy

Opublikowana zmiana ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Gontarska
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Gontarska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-15
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-02-22 16:12:49
Data i godzina publikacji:
2018-01-15 14:21:53