Centrala KOWR - Dostawa artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 (Nr 16/2017) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 (Nr 16/2017)

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 19.12.2017 r. do godz. 12.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 13.12.2017 r. (.pdf)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane 29.11.2017 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane 26.10.2017 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 Część A do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 Część B do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 4 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załączniki nr 3-8 do Wzoru umowy (spakowane) - opublikowano 26.10.2017 r. (.zip)

Załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 6 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.docx)

Załącznik nr 7 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - opublikowano 26.10.2017 r. (.docx)

 

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 09.11.2017 r. (.pdf)

 

Zmiana SIWZ - opublikowano 29.11.2017 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienia treści i zmiana SIWZ (2) - opublikowano 13.12.2017 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 21.12.2017 r. (.pdf)

Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - opublikowano 21.12.2017 r. (.docx)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 19.01.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Lucyna Tchórzewska
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2017-10-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-01-19 14:32:18
Data i godzina publikacji:
2017-10-26 14:25:28