KOWR OT Olsztyn - Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości ZWRSP oraz majątku KOWR OT w Olsztynie w prasie o zasięgu obejmującym całe woj. warmińsko-mazurskie w 2018 roku - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości ZWRSP oraz majątku KOWR OT w Olsztynie w prasie o zasięgu obejmującym całe woj. warmińsko-mazurskie w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.01.2018 r.

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości ZWRSP oraz majątkuKOWR OT w Olsztynie w prasie o zasięgu obejmującym całe woj. warmińsko-mazurskie w 2018 roku

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 30.01.2018 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w DUUE w dniu 01.02.2018 r.

Publikacja ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości ZWRSP oraz majątkuKOWR OT w Olsztynie w prasie o zasięgu obejmującym całe woj. warmińsko-mazurskie w 2018 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Załączniki Nr 1, 3 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik Nr 4 - Projekt umowy

Pytania do SIWZ i odpowiedzi z dn. 14.02.2018 r.

Pytania do SIWZ i odpowiedzi z dn. 14.02.2018 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-02-14 14:54:06
Data i godzina publikacji:
2018-01-30 08:19:37